Allmänt

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor.

”Villkoren” Allmäna vilkoren

”Du” Konsument

”Hemsidan”auroraglitter.se

”Vi” Aurora Glitter

”Oss” Aurora Glitter

För att kunna beställa på hemsidan måste du ha fyllt 18 år. Aurora Glitter accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Vi reserveras oss för

slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på hemsidan.

Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Swiss Method AB. Inget material får kopieras eller används utan skriftligt godkännande från oss.

När du handlar på vår hemsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Vi kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna hemsida. Du kan maila oss och fråga om hur vi använder personuppgifter och cookies.

Köp genom faktura administreras av Klarna. Varor levereras inom 5 arbetsdagar.

Du har rätt att avbeställa en order om den ej har skickats.

Om du upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. I det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från oss.

Du har alltid 14 dagars ångerrätt från dagen då varorna mottagits. Vi återbetalar alla varor som inte använts eller är i väsentligt oförändrat skick.

Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommit eller att det finns hinder för sådan återbetalning

Eventuelt klågomal ska göras via mail till hej@auroraglitter.se

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.

Felaktiga produkter som återlämnas till oss ska behandlas varsamt av kund och som om de var felfria.

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Aurora Glitter rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Händelse utanför Aurora Glitter kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Aurora Glitter befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.